Zakres świadczonych usług


 Księgowość

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • rozliczenia dla podatku VAT
 • (osoby fizyczne oraz rolnicy indywidualni, gospodarstwa rolne)
 • dokonywanie rozliczeń rocznych z urzędem skarbowym
 • składanie wniosków o niezaleganiu w podatkach
 • rozliczenia PFRON
 • wnioski kredytowe
 • analizy i raporty

 Kadry i płace

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • sporządzanie umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • świadectwa pracy, kompleksowa obsługa zatrudnienia
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS

 Doradztwo podatkowe

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych- rejestracja
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
 • doradztwo księgowe oraz optymalizacja podatkowa
 • sporządzanie wniosków kredytowych oraz analiz finansowych!!!

 Usługi kompleksowe

Stały nadzór doradcy podatkowego, indywidualne podejście i dostarczanie na bieżąco informacji na temat zmieniającego się otoczenia podatkowego oraz aktualnych trendów w gospodarce stanowi priorytet naszego działania.

 Twój własny księgowy

To państwa spokój w załatwianiu i reprezentowaniu spraw przez ZUS, US, GUS i innymi urzędami oraz załatwianie formalności. Dla każdego z Państwa poświęcamy szczególne zainteresowanie a do dyspozycji maja państwa swojego profesjonalnego księgowego.

  Dział IT

Posiadamy własny dział IT oraz własną infrastrukturę informatyczną co zapewnia bezpieczeństwo danych oraz ciągłość pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom zmieniających się technologii.