Cennik usług dodatkowych na 2024

Cennik na rok 2024 nie objęty opłata zryczałtowaną za usługi księgowe i inne usługi dodatkowe.

Dzień Dobry!

przesyłamy Państwu cennik za dodatkowe usługi księgowe, które mogą być doliczone do opłaty zryczałtowanej. Cennik zawiera opłaty jednorazowe, które będą doliczane z chwilą ich zlecenia przez klienta czy to w formie e-mailu lub telefonicznie

CENNIK NA ROK 2024

za dodatkowe usługi księgowe i inne
nie objęte opłatą zryczałtowaną


NAZWA USŁUGI
 
KWOTA*
 
Rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-28)
 
100,00 zł
 
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej
 
100,00 zł
 
Sporządzenie sprawozdania do GUS (cena
w zależności od typu sprawozdania)
 
50,00 – 100,00 zł
 
 
 
Sporządzenie wniosku o wydanie A1 do ZUS
 
100,00 zł
 
Sporządzenie refundacji uczniowskich
(w zależności od ilości uczniów)
 
30,00 zł/uczeń,
nie więcej jak 150,00zł
 
Obsługa pism komorniczych dotyczących pracowników
 
50,00 zł za pismo
 
 
 
Wystawianie faktury za klienta
 
20,00 zł
 
Korekta JPK_V7 z z przyczyn leżących po stronie klienta
 
100,00 zł
 
Doradztwo podatkowe (sporządzanie pism, interpretacji i innych analiz podatkowych)
 
200,00 zł za godzinę pracy
 
Doradcy Podatkowego
 
Wydruk lub wysyłanie dokumentów finansowych
e-mailem dla celów komercyjnych do banków, instytucji leasingowych itp…
 
15,00zł/szt
 
Sporządzanie SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (darowizny)
 
70,00 zł
 
Sporządzanie wniosków kredytowych bez prognoz
 
70,00 zł
 
Sporządzanie wniosków kredytowych
z prognozami
 
150,00zł – 500,00zł
 
Sporządzanie wniosków o dotację do PUP
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 
500,00 zł
 
Sporządzanie wniosków o dotację do PUP
na dofinansowanie lub doposażenie stanowiska pracy i finansowanie prac interwencyjnych, staży dla pracowników skierowanych
 
300,00 zł
 

* Podane ceny wyrażają wartości brutto i zawierają podatek VAT (23%)


Z poważaniem

Roman Miłoszewski

Doradca Podatkowy nr 01495