Nisko oprocentowana pożyczka ze środków Urzędu Pracy (PUP) 5.000zł z możliwością umorzenia.

Kolejne rozwiązanie w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID19 to nisko oprocentowana pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5.000zł. z możliwością umorzenia.

Warunki – kto może skorzystać:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2. mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników;

Warunki umorzenia:

1. utrzymanie działalności przez 3 miesiące;

uwaga:

Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki

źródło: https://zlotow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Załączniki do pobrania: