Zwolnienia z ZUS – aktualizacja

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ Z ZUS

 1. Firmy jednoosobowe (samozatrudnieni):
  a) zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za m-c marzec-maj 2020r.
  → dotyczy osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą
  b) warunki:
  → limit przychodów za pierwszy miesiąc składania wniosku (marzec) – przychód nie przekroczył 15.681zł
  → prowadzenie działalności przed 1.02.2020r.
  → złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek (druk RDZ) do ZUS do 30.06.2020
  → złożenie dok. rozliczeniowych (DRA) za okres marzec-maj 2020r. do 30.06.2020r.
 2. Firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób ubezpieczonych
  a) zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za m-c marzec – maj 2020r zarówno składek właściciela, osoby współpracującej oraz pracowników
  → uwaga do 9 osób wlicza się również uczniów, osoby na umowach zlecenie, właściciela oraz współwłaściciela!!!
  b) warunki:
  → złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek (druk RDZ) do ZUS do 30.06.2020
  → prowadzenie działalności przed 1.02.2020r.
  → złożenie dok. Rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA) za okres marzec-maj 2020r do 30.06.2020r

UWAGA: Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.