Zmiany wchodzące w życie w 2018 roku

Informuję, że począwszy od dnia 01.01.2018r. w istotny sposób zmieniają się warunki prowadzenia usług dotyczących rozliczeń podatkowych, płacowych oraz obowiązków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I tak od 1 stycznia 2018r. w Państwa imieniu będziemy musieli prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej. Tym samym obowiązki w zakresie JPK_VAT będą mieli już wszyscy przedsiębiorcy (dotyczy czynnych podatników VAT).

Także czynności związane z procedurą stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w zakresie robót budowlanych i innych dostaw, czy też usług powoduje konieczność generowania dodatkowych dokumentów przy zastosowaniu oprogramowania dającego gwarancję prawidłowości tych rozliczeń.

Od 1 kwietnia 2018r. zaplanowano wejście w życie kolejnych zmian do ustawy o VAT dotyczących m.in. wprowadzenia tzw. mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności podatku VAT (projekt z dnia 11 września 2017r.). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek dostawcy (bądź też w inny sposób będzie rozliczana), natomiast pozostała część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT od danej transakcji, będzie płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – tzw. rachunek VAT. Póki co stosowanie zasady podzielonej płatności VAT ma być dobrowolne.

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono sporo zmian, dotyczących zwolnień podatkowych, podwyższono niektóre limity podatkowe, dokonano zmian dotyczących środków trwałych, zasad dotyczących rozliczania najmu prywatnego i wiele innych.

W istotny sposób zmieniają się także zasady płatności składek na ubezpieczenie społeczne, rejestracji zwolnień lekarskich w formie elektronicznej ponadto podwyższeniu ulega najniższe wynagrodzenie.