Księgowość

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
- rozliczenia dla podatku VAT
  (osoby fizyczne oraz rolnicy indywidualni, gospodarstwa rolne)
- dokonywanie rozliczeń rocznych z urzędem skarbowym
- składanie wniosków o niezaleganiu w podatkach
- rozliczenia PFRON


Accounting2

 

kadry2 


Kadry i płace

- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
- sporządzanie umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
  świadectwa pracy, kompleksowa obsługa zatrudnienia
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS

Doradztwo podatkowe
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych- rejestracja
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
- doradztwo księgowe oraz optymalizacja podatkowa
- sporządzanie wniosków kredytowych oraz analiz finansowych!!!

doradztwo