Struktura budowa nr VAT UE

VAT identification number structure

Państwo Członkowskie Struktura Format*
AT-Austria ATU99999999 1 ciąg 9 znaków
BE-Belgia BE0999999999 1 ciąg 10 cyfr
BG-Bułgaria BG999999999 lub BG9999999999 1 ciąg 9 cyfr bądź 1 ciąg 10 cyfr
CY-Cypr CY99999999L 1 ciąg 9 znaków
CZ-Czechy CZ99999999 lub CZ999999999 lub CZ9999999999 1 ciąg 8, 9 lub 10 cyfr

DE–Niemcy DE999999999 1 ciąg 9 cyfr
DK-Dania DK99 99 99 99 4 ciągi po 2 cyfry
EE-Estonia EE999999999 1 ciąg 9 cyfr
EL-Grecja EL999999999 1 ciąg 9 cyfr
ES-Hiszpania ESX9999999X4 1 ciąg 9 znaków
FI-Finlandia FI99999999 1 ciąg 8 cyfr
FR-Francja FRXX 999999999 1 ciąg 2 znaków i 1 ciąg 9 cyfr
GB-Wielka Brytania GB999 9999 99 lub GB999 9999 99 9995 lub GBGD9996 lub GBHA9997 1 ciąg 3 cyfr, 1 ciąg 4 cyfr i 1 ciąg 2 cyfr; lub dodatkowo jeszcze ciąg 3 cyfr; lub 1 ciąg 5 znaków
HR-Chorwacja HR99999999999 1 ciąg 11 cyfr
HU-Węgry HU99999999 1 ciąg 8 cyfr
IE-Irlandia IE9S99999L
IE9999999WI 1 ciąg 8 znaków lub 1 ciąg 9 znaków
IT-Włochy IT99999999999 1 ciąg 11 cyfr
LT-Litwa LT999999999 lub LT999999999999 1ciag 9 cyfr lub 1 ciąg 12 cyfr
LU-Luksemburg LU99999999 1 ciąg 8 cyfr
LV-Łotwa LV99999999999 1 ciąg 11 cyfr
MT-Malta MT99999999 1 ciąg 8 cyfr
NL-Holandia NL999999999B998 1 ciąg 12 znaków
PL-Polska PL9999999999 1 ciąg 10 cyfr
PT-Portugalia PT999999999 1 ciąg 9 cyfr
RO-Rumunia RO999999999 1 ciąg składający się z min. 2 i maks.10 cyfr
SE-Szwecja SE999999999999 1 ciąg 12 cyfr
SI-Słowenia SI99999999 1 ciąg 8 cyfr
SK-Słowacja SK9999999999 1 ciąg 10 cyfr

Objaśnienia:
*: Format nie zawiera 2-literowego prefiksu
9: Cyfra
X: Litera lub cyfra
S: Litera, cyfra, „+” lub „*”
L: Litera

Uwagi:
1: 1. pozycją po prefiksie zawsze jest „U”.
2: Pierwsza cyfrą po prefiksie jest zawsze zero („0”).
3: (Nowy) 10-cyfrowy format powstał w wyniku dodania cyfry zero na początku (poprzedniego) 9-cyfrowego formatu.
4: Pierwszym i ostatnim znakiem może być litera lub cyfra, ale obydwa znaki nie mogą być cyframi.
5: Oznacza podmioty powiązane.
6: Oznacza organy rządowe.
7: Oznacza organy służby zdrowia.
8: Na 10. pozycji po prefiksie zawsze jest „B”
9: Wielkość liter ma znaczenie. Należy trzymać się dokładnego zapisu podanych numerów VAT