Opłata recyklingowa

Szanowni Państwo !

INFORMACJA

Mocą ustawy zmieniającej, w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) m.in. dodano rozdział 6a Opłata recyklingowa. Z zawartych w nim regulacji wynika w szczególności, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł a sztukę wymienionej torby. Wskazaną opłatę recyklingową należy uwzględniać w przychodach. Tak wynika z pkt 18 dodanego w art. 14 w ust. 2 updof oraz z pkt 11 dodanego w art. 12 w ust. 1 updop. opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z ust. 1aa dodanego w art. 22 updof.

W celu  prawidłowego ustalenia wysokości opłaty recyklingowej należy dokonać zmiany w kasie fiskalnej poprzez dodanie opakowań jednorazowych jako sprzedaż zawierająca podatek VAT. Opłatę recyklingową za sprzedane opakowania jednorazowe należy (opłata za sprzedane torebki) należy wnieść czyli zapłacić w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Roman Miłoszewski
doradca podatkowy nr wpisu 01495