obowiązek JPK

JPK

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY obowiązek od 01.01.2018r.

Od nowego roku nastąpi obowiązek comiesięcznego przekazywania JPK w zakresie ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego.)

W/w obowiązek generuje konieczność przekazywania w formie elektronicznej danych o zakupach i sprzedaży zawartych w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT.

Proszę zwrócić uwagę podczas wystawiania faktur sprzedaży na poprawność danych kontrahenta zawartych na fakturze aby dane te były zgodne z jego dokumentami rejestracyjnymi, a towary i usługi zostały właściwie zakwalifikowane do odpowiedniej stawki VAT.WAŻNE!

Firmy korzystające z oprogramowania komputerowego, które przeznaczone jest do wystawiania faktur sprzedaży muszą zadbać o aktualizację programów handlowych z myślą o obowiązkach wynikających z JPK.


Informacyjnie podaję, że Państwo jako podatnicy VAT nie musicie dokonywać zakupu jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania w celu przekazywania JPK. Jako, że jesteście Państwo klientami naszej Kancelarii gwarantujemy pełną obsługę w zakresie przekazu elektronicznego danych do Urzędu Skarbowego.

Roman Miłoszewski
doradca podatkowy
nr wpisu
01495