Limity 2017

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Obowiązujący obecnie limit przychodów, po przekroczeniu którego pojawia się konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 2.000.000 euro. W przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 2 października br., limit ten wynosi 8.627.400 zł. Wobec czego jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za obecny rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

(żródło: http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/764124,Limit-przychodow-zobowiazujacy-do-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-w-2018-r.html)