e-zwolnienia E-ZLA, profil E-PUE

Szanowni Państwo

Uważamy za stosowne przypomnieć wszystkim naszym klientom o konieczności założenia elektronicznego profilu E-PUE ZUS (dotyczy firm, które do dnia dzisiejszego takiego profilu nie posiadają).

Do założenia profilu E-PUE obowiązani są płatnicy składek ZUS, którzy elektronicznie przekazują dokumenty ubezpieczeniowe. Z uwagi na to, że począwszy od dnia 01 stycznia 2018r. lekarze będą coraz częściej wystawiać e-zwolnienia oznaczonego E-ZLA (zamiast formy papierowej) zachodzi konieczność aby każdy płatnik w przypadku choroby swojego pracownika dokonał “logowania” się w systemie E-PUE i pobrał wydruk z systemu.

Uwaga!

Wydruk e-zwolnienia należy dostarczyć do naszej Kancelarii osobiście w celu sporządzenia zaświadczenia Z-3 dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niedostarczenie w/w dokumentów do naszej Kancelarii skutkować będzie niemożnością naliczenia wynagrodzenia, czy też zasiłku chorobowego i co się z tym wiąże uwzględnienia tych faktów w składanych deklaracjach ZUS.

Roman Miłoszewski
Doradca Podatkowy nr wpisu 01495
25.01.2018r SM