pdf  lista obecności
pdf  kwestionariusz osobowy


pdf  Przelew wzór - aktywny


pdf  wniosek o niezaleganiu w podatkach Urząd Skarbowy (zaktualizowany)

opłata za wydanie zaświadczenia kwota 21zł

Urząd Miejski w Złotowie 

nr konta: 96894100060016497520000010

tytuł: Za wydanie zaświadczenia (US podatki)


pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS


 

wymagane oprogramowanie Acrobat Reader


Numery rachunków bankowych

Nazwa rachunku: Urząd Skarbowy w Złotowie Al. Piasta 25
Nazwa banku: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Poznań

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
symbol formularza/tytułu płatności: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
PIT-23, PIT-28, PIT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PPD, PPE, PPW, PPL
25 1010 1469 0062 6222 2300 0000

podatek od towarów i usług (VAT)
symbol formularza/tytułu płatności: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-9M, VAT-10, VAT-12
75 1010 1469 0062 6222 2200 0000